16, మార్చి 2020, సోమవారం

నా మూడు పుస్తకాలు. నా మూడు పుస్తకాలు..
 ముందుమాట రాసి ఆశీర్వదించిన మాన్యులకు వందనాలు.
1. చెట్లు ఆరోగ్యానికి మెట్లు...
డా.బృందావనం ధన్వంతరి ఆచార్యులు గారు మరియు డా.జి.వి.పూర్ణచంద్ గారు,శ్రీ వడిచర్ల సత్యం గారు (ప్రక్రియ సృష్టి కర్త)
2.వాగ్దేవీ! వందనం!!
డా.గుడిసేవ విష్ణు ప్రసాద్ గారు , డా.అడిగొప్పుల సదయ్య గారు (ప్రక్రియ సృష్టి కర్త)
3. జీవిత సత్యాలు
డా.గుత్తికొండ సుబ్బారావు గారు , శ్రీ రమేష్ గోస్కుల గారు (ప్రక్రియ సృష్టి కర్త).
.

జనవరి,2020 తెలుగువిద్యార్థి మాసపత్రికలో డా.మాదిరాజు రామలింగేశ్వర రావుగారికి అక్షరాంజలిగా నేను సమర్పించిన వ్యాసం ప్రచురితం.

జనవరి,2020 తెలుగువిద్యార్థి మాసపత్రికలో డా.మాదిరాజు రామలింగేశ్వర రావుగారికి అక్షరాంజలిగా నేను సమర్పించిన వ్యాసం ప్రచురితం.

Image may contain: 7 people
Image may contain: గుడిపూడి రాధికారాణి

మార్చ్,2020 భావతరంగిణి మాసపత్రికలో నా 3 సమీక్షలు..

మార్చ్,2020 భావతరంగిణి మాసపత్రికలో నా 3 సమీక్షలు..
1.దగ్ధపల్లవుల పాట(దీర్ఘ కవిత)--శ్రీ ఏటూరి నాగేంద్ర రావు
2.మనిషి కనబడుటలేదు(కవిత్వం)--శ్రీ గుడిమెట్ల చెన్నయ్య
3.అన్నపూర్ణమ్మకు అక్షరాంజలి(80 మంది కవుల పంచ ప్రక్రియల సంకలనం)--శ్రీ శిష్ఠు సత్య రాజేష్.

Image may contain: 2 people

(14.3.2019) ఈనాడు కృష్ణా సెంటర్ స్ప్రెడ్ లో నా కవిత.."ఓటును నమ్ముకో..అమ్ముకోకు"

(14.3.2019) ఈనాడు కృష్ణా సెంటర్ స్ప్రెడ్ లో నా కవిత.."ఓటును నమ్ముకో..అమ్ముకోకు"
Image may contain: 1 person