4, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ లో నా 34వ పిల్లల కథ.."గురవయ్య-గుమ్మడికాయ".

ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ లో నా 34వ పిల్లల కథ.."గురవయ్య-గుమ్మడికాయ"..26/04/2014న ప్రచురితం..చిత్రకారుడి బొమ్మ నేను ఊహించుకున్నట్లే ఉందని నేను ఆశ్చర్యపోయిన కథ..

1 వ్యాఖ్య: