9, జూన్ 2022, గురువారం

ఈనాటి (28.11.21) ప్రజాశక్తి ఆదివారం అనుబంధం స్నేహలో నేను వ్రాసిన పిల్లల కథ "గాడి తప్పిన గాడిదలు" ప్రచురితం.

 


పరమపూజ్య శ్రీ శ్రీ దత్త విజయానంద తీర్థ స్వామీజి వారికి కార్తీక దీపోత్సవ వేళ స్వాగతపత్రం


 

బతుకమ్మ ఇ- కవితా సంకలనం లో నా తేటగీతి పద్య రచన.