9, డిసెంబర్ 2017, శనివారం

ఈ నెల డిసెంబర్,2017 భావ తరంగిణి మాసపత్రికలో నా సమీక్షలు: 1.మా ఊరు....సంపాదకులు..శ్రీ గుదిబండి వెంకట రెడ్డి. 2. వంద ప్రశ్నలు-వేల భావాలు(కేతవరపు రాజ్యశ్రీ సాహిత్య విశ్లేషణ.)..నియోగి.


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి