28, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

.అక్టోబర్ 2016 బాలభారతం లో నా కథ "

మిత్రులారా! ఉదయం నాకు సాహితీరత్న పురస్కారం అనే ఆనందాన్ని మీతో పంచుకున్నాను కదా! ఈ సాయంత్రం మరో ఆనందం మీ ముందుకు....అక్టోబర్ 2016 బాలభారతం లో నా కథ "పుంజు-పిల్లకాకి"   "సర్పాపురం కబుర్లు" అనే శీర్షికన చిత్రకథగా ప్రచురింపబడింది.ఇది బాలభారతం లో నా 3వ కథ. మొదటిది."బంగారు మామిడి,రెండవది"గారెలు తిన్న గాడిద."

ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.

మిత్రులారా! ఒక శుభవార్త మీతో పంచుకోవడానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.బాలసాహిత్యంలో నేను చేస్తున్న కృషికి మరో గుర్తింపు శ్రీశ్రీ పురస్కారం రూపంలో లభించింది.. ఈరోజు వార్తాపత్రికల్లో వివరాలు ప్రచురితమైనాయి.మీ అందరి ప్రోత్సాహమే నా ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుందని వినయంగా తెలియజేస్తూ..మీ ఆశీస్సులు ఆశిస్తూ..ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ డెస్క్ కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో....