28, సెప్టెంబర్ 2016, బుధవారం

ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.

మిత్రులారా! ఒక శుభవార్త మీతో పంచుకోవడానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.బాలసాహిత్యంలో నేను చేస్తున్న కృషికి మరో గుర్తింపు శ్రీశ్రీ పురస్కారం రూపంలో లభించింది.. ఈరోజు వార్తాపత్రికల్లో వివరాలు ప్రచురితమైనాయి.మీ అందరి ప్రోత్సాహమే నా ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుందని వినయంగా తెలియజేస్తూ..మీ ఆశీస్సులు ఆశిస్తూ..ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ డెస్క్ కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో....  

1 వ్యాఖ్య: