16, జనవరి 2016, శనివారం

శుభవార్త..2016 జనవరి 29న నాకు సాహితీ పురస్కార ప్రదానం జరగనుంది.సంతోషంగా ఉంది..కానీ..ఏదో అంతర్మధనం..సమీక్షలు,ఉపన్యాసాలు ఎక్కువైన కొద్దీ బాలసాహిత్యానికి దూరమవుతున్నానా??నాకు అవీ,ఇవీ కూడా ఆనందాన్నిస్తున్నాయి మరి..గణితబోధన..10వ తరగతి పిల్లల పరీక్షల సమయం..పెరుగుతున్న ఒత్తిడి ని జయించలేకపోతున్నానా?? సమయపాలన తెలియడంలేదా?ఏది ఏమైనా..పిల్లల కథలకు ఈ క్షణం నుండే మరింత ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిందే..ఏమంటారు?


1 వ్యాఖ్య: