7, జనవరి 2017, శనివారం

జనవరి,2017 భావతరంగిణి సాంస్కృతిక మాసపత్రికలో నా సమీక్షలు... 1. నడక దీర్ఘకవిత(శ్రీ ఉప్పలపాటి వెంకట రత్నం) 2. బాలతరంగాలు(శ్రీ తెన్నేటి లక్ష్మీ నరసిం హ మూర్తి)


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి