20, అక్టోబర్ 2015, మంగళవారం

ఒక ఖైదీ రాసిన ఆఖరి లేఖ..ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ లో నా 11వ పజిల్..@03/04/2005.

ఒక ఖైదీ రాసిన ఆఖరి లేఖ..ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ లో నా 11వ పజిల్..@03/04/2005.ఈ లేఖలో 11 వాహనాలు దాక్కున్నాయి.వాటిని పట్టుకోవాలి.అదీ సంగతి.మరి ప్రయత్నించండి.అన్నట్లు తెలుగు సదస్సు లో డిగ్రీ స్థాయి లో పజిల్స్ పోటీ నిర్వహించారు 2012 లో.(ఈనాడు వారు) అందులో ఈ పజిల్ ఒకటి.ఆ పజిల్స్ పోటీ రూపకల్పన , నిర్వహణ నాకు అప్పగించారు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి