7, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

ఒక మాట..మీకో సరదా సినిమా పరీక్ష పెట్టనా??

మీకో సరదా సినిమా పరీక్ష..ఇది నా 24వ పజిల్..ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ లో..27/11/2005న ప్రచురితం..జవాబులు కావాలంటే ఆది వారం వరకు ఆగండి.
సినిమా టైటిల్స్ లో చాలా విషయం ఉందండోయ్.
క్రింది ప్రతి ప్రశ్న కి సరిపోయేలా మీరు రెండేసి సినిమా పేర్లు చెప్పాలి..ఆధారనికి సరిపోయే పదం సినిమా పేరులో ఉంటే చాలు.(2 కంటే ఎక్కువ జవాబులు కూడా వస్తాయి)
ఉదా: రుతువులు=వసంతం,వర్షం.

1.దిక్కులు     2.రుతువులు   3.వారాలు     4.నెలలు    5.వాహనాలు
6.సంఖ్యలు    7.సంగీతరాగాలు   8.లోహాలు    9.పక్షులు  10.కీటకాలు
11.జంతువులు  12.వృత్తులు  13.ఆయుధాలు  14.సంగీతవాయిద్యాలు  15.క్రీడలు
16.పువ్వులు  17.రంగులు  18.పండుగలు   19.ముద్దుపేర్లు  20.తిట్లు
21.బంధుత్వాలు  22.నగరాలు  23.దేశాలు  24.మహాభారతం పాత్రలు  25.స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి