26, అక్టోబర్ 2015, సోమవారం

ఒక మాట

రేపటి నుండి రోజుకో పజిల్..మీ పిల్లల కోసం..శీర్షిక: "వాక్యాల్లో ఏం దాక్కున్నాయ్??" మరి మీరు సిద్దమేనా?
ఉదా: "జింకపిల్ల గంతులు వేస్తోంది."
పై వాక్యం లో జింక కనబడుతూనే ఉంది..దాక్కున్న రెండో జంతువును పట్టుకోండి చూద్దాం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి