21, జులై 2015, మంగళవారం

కవిత

శిశిరం లో వసంతం...
గ్రీష్మం లో హేమంతం...
శరశ్చంద్రికల వర్షం....

మది మందిరం లో ఒకే సారి..
ఈ ఆరు రుతువుల అద్భుత ఆగమనం...

            నీ జ్ఞాపకం...

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి