15, జులై 2015, బుధవారం

ఈనాడు హాయ్ బుజ్జీ లో నా 47 వ పిల్లల కథ..6/2/2015 న ప్రచురితం..రైలు ప్రయాణం లో గేటు పడినపుడు ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేద్దాం లే అని పెన్,పేపర్ తీస్తే పుట్టిన కథ..


3 వ్యాఖ్యలు: